top of page
notářská kancelář hodonín

Notářská kancelář Hodonín

Mgr. Pavlína Mytyzková

Kontaktní místo

CZECH POINT

Naše notářská kancelář slouží také jako místo Czech POINT a poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb:

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

  • podání vůči státní správě

  • konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak

  • založení a správa datové schránky atd.

czech point

Poskytované služby

Pozůstalostní řízení

Provádíme úkony v řízení o pozůstalosti po zůstavitelkách a zůstavitelích ve vybraných obcích v rámci obvodu Okresního soudu v Hodoníně.

Rodina, majetek a ochrana práv

Sepisujeme smlouvy o převodech majetku a jeho zajištění, závěti a plné moci.

Právnické osoby a podnikání

Zakládání obchodních společností a družstev, změny společenských smluv, zápisy do veřejných rejstříků a evidence skutečných majitelů.

Úschovy

Zajišťujeme úschovu peněz a listin.

Ověřování

Ověřování podpisů, listin, výpisy z veřejných rejstříků, rejstříků trestů atp.

Pondělí
8.00-16.00
Úterý
8.00-16.00
Středa
8.00-17.00
​Čtvrtek
8.00-16.00
Pátek
8.00-15.00

Úřední hodiny

Po domluvě lze provést notářský úkon i mimo úřední hodiny nebo mimo kancelář. 

 

V případě ověření pravosti podpisu nebo ověření kopie s listinou pro účely užití v cizině nás prosím kontaktujte telefonicky před případnou návštěvou naší kanceláře.   

Úřední den ve Veselí nad Moravou

Se koná každé úterý od 9 do 14 hodin na adrese Svatoplukova 520, Veselí nad Moravou, v prvním patře budovy PERFETA, a.s.

Po domluvě lze provést notářský úkon i mimo úřední hodiny.

Kontakty

Tyršova 3214/8,
695 01 Hodonín
739 112 555

Ceník a platba

Za provedený úkon náleží notáři odměna. Její výše je stanovena podle vyhláška č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).

Možnosti platby

V notářské kanceláři lze zaplatit v hotovosti i platební kartou. 

Náš tým

mgr pavlína mytyzková
notářka

Mgr. Pavlína Mytyzková

notářská koncipientka

Mgr. Kateřina Galdová

notářská tajemnice

Lada Konrádová 

mgr kateřina galdová

Mgr. Pavlína Mytyzková

Pavlína Mytyzková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v notářství působí od roku 2001, zkušenosti má také z advokacie.

 

Do notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Hodoníně byla jmenována ministrem spravedlnosti dne 1. října 2022. Je členkou Notářské komory v Brně. Vykonává notářskou činnost podle zákona č.  358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), tedy sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, ověřování pravosti podpisu (legalizace), ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace), přijímání listin a peněz do notářské úschovy. 

V souvislosti s notářskou činností poskytuje také právní porady, provádí zápisy do Rejstříku zástav, veřejných rejstříků nebo vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy (z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku a rejstříku trestů).

 

Současně vykonává funkci soudní komisařky v řízeních o pozůstalosti pro obvod Okresního soudu v Hodoníně.

mgr pavlina mytyzková
bottom of page